fbpx

Emotionele Intelligentie. Geen luxe maar noodzaak voor de leiders van de toekomst.

In de post-Covid maatschappij verschuift Emotionele Intelligentie van een « nice to have », naar een essentiële vaardigheid. Wie zal het gemakkelijkst meesurfen op de golven van onze veranderende samenleving? Welke vaardigheden zorgen ervoor dat je ongunstige en onzekere omstandigheden kan overstijgen en erin slaagt je blik te richten op de toekomst?

Mensen met een hoog EI weten het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Ze zijn in contact met hun innerlijke wereld, luisteren naar wat hun gevoel hen te zeggen heeft, en vertalen dat op een constructieve manier in hun gedrag en naar hun omgeving. Dit heeft zijn weerslag op de teamsfeer, de organisatiecultuur en op het privéleven.

Voor wie :

 • Leidinggevenden, teamleiders, HR-managers, zelfstandige ondernemers die hun EI willen ontwikkelen en verdiepen, en vandaar uit hun medewerkers ondersteunen.
 • Iedereen die zich wil klaarstomen voor de toekomst die continu in verandering is.
 • Iedereen die zijn/haar emotionele intelligentie wil ontwikkelen tot een bron van energie, kracht en impact.

Je leert :

 • Je krijgt inzicht in je eigen emotionele landschap, je leert je eigen emoties herkennen en erkennen.
 • Je leert je eigen emoties reguleren.
 • Je ontwikkelt je emotionele landschap: met welke emotie(s) heb je het moeilijk en hoe kan je hierin groeien en ruimer worden.
 • Je leert het verschil ervaren tussen emotioneel zijn en emotioneel intelligent zijn.
 • Je leert jezelf inleven in de emotionele wereld van de ander zonder jezelf te verliezen.
 • Je leert een empathische ruimte creëren van waarin de ander zich kan ontwikkelen en leren.
 • Je leert ongemakkelijke ervaringen te omarmen en niet uit de weg te gaan.

Programma :

Module 1: Deep dive

Dag 1 Je eigen emotionele landschap

 • Verkennen van je emoties
 • In diepte oefening rond elk van de 4 basisemoties
 • Individuele opstelling m.b.t. de emotie die voor jou het moeilijkste is (in jezelf en t.o.v. de ander): je onderzoekt waar de verstrikking ligt en wordt ondersteund in een stap zetten in de helende beweging

Dag 2 De weg van Emotioneel naar Emotioneel Intelligent

 • Bouwstenen en voorwaarden van EI
 • Verschil tussen empathie en EI
 • Het spanningsveld nabijheid – afstand
 • Het spanningsveld wat is van mezelf – wat is van de ander
 • Wat staat er in de weg om EI te zijn.
 • Ruimer zijn dan je eigen kwetsuren 

Module 2 : de praktijk


Dag 3 Eigen cases : in contact met de ander

 • Oefenen met je eigen emotionele situaties
 • De vertaalslag maken naar de praktijk van je werk en je leven
 • Helder krijgen wat jouw persoonlijke manier is om EI te zijn (er is niet 1 standaard recept)
 • De wereld na Covid en het belang van EI
 •  Ontwikkelen van je grotere EI bewustzijn

Dag 4 Grow-up : EI in de realiteit van de groep toepassen

 • Helder krijgen van je grow-up punt binnen EI
 • Eerste stap door council werk
 • Tweede stap door in de training zelf stappen te zetten – oefenen, oefenen
 • Ruimte voor groepsthema’s/ spanningsvelden die in dag 3 naar boven gekomen zijn- –
 • Integratie van de leerdoelstellingen en installeren van peer to peer coaching

Didactische aanpak:

Met meer dan 25 jaar ervaring in dit vak, hebben we een geheel eigen werkwijze ontwikkeld:

 • een doorleefde combinatie van hoofd, hart en lichaam met diepgang én speelsheid
 • expertise om de groep tot bedding te maken : een spiegel en een veilige plek om te oefenen met wat je gaandeweg ontdekt

Hoofd

Modellen en kaders zijn de eerste opstap, de eerste toegang tot zelfreflectie, een toegankelijke manier om met een nieuwe bril naar jezelf te kijken

Lichaam

Ons lichaam is een onuitputtelijke bron van informatie die nooit liegt. We zijn opgeleid in het werk van Alexander Lowen dat erop gericht is om blokkades van spanning die zich in het lichaam vastgezet heeft, te voelen en los te laten. We ondersteunen je om te durven luisteren naar wat naar boven komt tijdens deze oefeningen. Om er betekenis aan te geven.

Hart

Werken met het lichaam leidt tot meer ademruimte, waardoor emoties die gestold zijn kunnen ontdooien. Je leert je emoties zien als leidraad: wat is echt belangrijk voor je dat het je zo raakt? Hoe kan je samenwerken met jouw emoties – die er altijd zijn – als een fijngevoelig instrument, om meer te laten zien wie jij bent.

De groep als lerend veld

De groep is de getuige van je proces én de spiegel. Je valkuilen, leerpunten worden zichtbaar in de groep en mogen zich laten zien. We creëren een veilige bedding om actief aan de slag te gaan met gevoelige thema’s.

Info:

Voor meer informatie neem contact op met yannick@quinx.org.

‘We cannot selectively numb emotions. When we numb the painful emotions, we also numb the positive emotions’

Brené Brown

Praktisch

Facilitator(s)
Tarief
Begeleiding

€ 2360,- excl btw
* Prijs exclusief btw voor zakelijke klanten. Kleine en middelgrote ondernemingen genieten een korting van 30% via de kmo-portefeuille
* Vroegboekkorting van 10% bij inschrijving ten minste 2 maanden voor de start.

Data en locatie

Opbouw 2 x 2-daagse 2022
17 januari – 18 januari
21 februari – 22 februari

28 maart – 29 maart (Franstalig)
18 april – 19 april (Franstalig)

Orshof
Heymansweg 2, Neerglabbeek

Quinx België

Leopoldstraat 40 bus 3
2550 Kontich
+32 495 51 78 99

Quinx Nederland

Valklaan 33
5272 RX Sint-Michielsgestel
+31 64 18 18 625